Fölbedömning och exteriörbedömning av ston 2015

Lördag den 29 augusti 2015 på Grans Naturbruksgymnasium, Öjebyn arrangeras Fölbedömning och Exteriörbedömning av ston.

 

Proposition:

Fölbedömning och Exteriörbedömning av ston