Morgan.jpg

Medlemskap

 

Medlemskap i Norrbottens Hästavelsförening (NHAF) kan antingen lösas som "kombinerat medlemskap" eller "direktmedlemskap". Kombinerat medlemskap innebär att medlemmen ansluts både till NHAF och SWB (Swedish Warmblood Association - tidigare ASVH). För deltagande i SWB-arrangemang såsom 3-årstest, Kvalitetstävlan samt fölvisning av SWB-anslutna hästar krävs kombinerat medlemskap. Direktmedlemskap innebär endast anslutning till NHAF.

 

Medlemsavgift

Enskild medlem       250 kr (+ lägst 200 kr för SWB vid kombinerat medlemskap,
                                           läs mer på http://swb.org/bli-medlem/)

Familj                      350 kr (SWB erbjuder inte familjemedlemskap)

 

Kombinerat medlemskap
Kombinerat medlemskap (NHAF och SWB) löses i första hand via SWB (tidigare ASVH) på följande sida  SWB Betalsida

Direktmedlemskap
Direktmedlemskap kan lösas genom att betala in medlemsavgiften på föreningens plusgiro 8391524-9. Uppge namn samt adress på de som betalningen avser på inbetalningen.