Ponny- och hästutställning 2019

Norrbottens Hästavelsförening inbjuder till ponny- och hästutställning 2019

Utställningen arrangeras söndag den 24 november 2019, på Rånebygdens Ridklubb.

Tips och råd!
Här finns information om att visa häst vid hand. http://svehast.se/bedomningar/sommarpremiering/att-visa-hast/ 

Deltagande ponnyer och hästar, utom årsföl vid sidan av moder, skall ha giltig vaccination mot hästinfluensan A2;

  • Grundvaccination innebär två vaccinationer (A+B) med ett intervall av 21-92 dagar. Därefter är hästens startberättigad.
  • I det fall längre tid än 92 dagar gått mellan vaccination A och B krävs ny grundvaccination.
  • I det fall kortare tid än 21 dagar gått räknas de som en ny A-vaccination.
  • För att få starta en tävling måste det ha gått minst sju dagar sedan senaste vaccination.

Anmälan senast 2019-11-01 enligt anvisningar i proposition.

Proposition:
Proposition ponny- och hästutställning

Proposition Visningsklass och Young Handler:
Proposition Visningsklass och Young Handler

Häst vid hand - anvisningar för visningsklass

 

Fölbedömning och exteriörbedömning av 1- och 2-åriga hästar samt ston 2019

 

Lördag den 24 augusti 2019 på Luleå Ridklubb i Luleå arrangeras Fölbedömning och Exteriörbedömning av 1- och 2-åriga hästar samt ston.

Regionalt fölchampionat anordnas samma dag för kvalificerade föl (hoppföl lägst 22,5 poäng och gångartsföl lägst 23 poäng).

 

OBS!!! förlängd anmälningstid fram till 2019-08-10.

Anmälan via TDB https://tdb.ridsport.se/clubs/1012/meetings/53019 

Lövsta Star

De föl som bedöms på fölvisningen 24/8 och som är fallna efter en av de Sverigestationerade hingstarna i Lövsta Stuteris program säsongen 2018 och erhåller minst 24 poäng (hoppstammade) respektive 25 poäng (dressyrstammade) har möjlighet att vinna priset Lövsta Star.

Deltagande föl anmäls av respektive visare på följande länk: https://lvstastar-frbund.confetti.events/

De föl som är efter följande hingstar kan få priset:
Benetton Dream FRH, Bon Coeur, Cabachon, Cayenne de Clarence, CCStud’s Kuba Libre, Crown Z, Demand, For Ever Jump, Heartbeat, Ironman H, Sankt Erik II, Van Vivaldi, Klifton, Bergsjöholms Valbonne, Point Break, Cristallo II

Proposition:

Fölbedömning och Exteriörbedömning av 1- och 2-åriga hästar samt ston

Clinic med Stephanie Holmén

Norrbottens Hästavelsförening inbjuder, i samarbete med
Luleå Ridklubbb, Agria Djurförsäkring och Egerup Produktion
& Studio, till Clinic med Stephanie Holmén.

Unghästbedömning 2019

Lördag den 15 juni genomförs Unghästbedömning på Bodens Ridklubb. Start 08:00.

Startlistor ock Katalog finns på Equipe Online  https://online.equipe.com/sv/competitions/30006

Unghästbedömning SWB samt 3-årstest och kvalitets för Ponny 2019

 

 

Norrbottens Hästavelsförening inbjuder till Unghästbedömning SWB samt 3-årstest och kvalitets för Ponny 2019

Bedömningen arrangeras lördag den 15 juni 2019, i samarbete med Bodens Ridklubb, och är öppen för SWB-anslutna hästar samt ponny (OBS endast raskoder med lämnad domardispens - se propositioner längre ned).

Bedömningen öppnar för anmälan måndag den 1 april 2018 klockan 18.00 (begränsat antal platser).

 

SWB Unghästbedömning arrangeras enligt följande:

Unghästtest (tidigare 3-årstest) är ett test där man får hästens exteriör, gångarter och hoppförmåga bedömd och beskriven. Vid det exteriöra momentet visas hästen vid hand och vid gångartsmomentet både i frihet och vid hand. Alla deltagande hästar visas i samma moment och på samma sätt. 4-åringar genomför testet på precis samma sätt som 3-åringar och följer samma regelverk. 3-åringar kan kvala till årgångsfinalerna från testet. 4-åringar kan inte kvala till årgångsfinal från Unghästtestet. Både 3- och 4-åringar kan dock få diplom och resultatet ligger till grund för avelsindex. För ston kan resultatet användas för att meritera till Prestationsklass för både 3- och 4-åringar. Alla detaljer om Unghästtestet finns i bedömningsregelverket.

Ridhästtest (tidigare Kvalitets) är ett test där man får hästens exteriör, gångarter och hoppförmåga bedömd och beskriven. Om hästen visats vid Unghästtest (3-årstest t.o.m. 2018) som 3- eller 4-åring kan man välja vilket av de tre olika visningsalternativen vid Ridhästtestet man vill visa sin häst i. Vid det exteriöra momentet visas hästen vid hand och vid gångartsmomentet under ryttare. När det gäller hoppmomentet kan ägaren (vid anmälan) välja om hästen ska visas i löshoppning eller under ryttare. För att kunna kvala till årgångsfinal, årgångsfinal i hoppning ska hästen dock visas under ryttare. I anslutning till Ridhästtest finns också ”Öppen klass”, där äldre hästar får delta i valfritt visningsalternativ. Alla detaljer om Ridhästtestet finns i bedömningsregelverket.


Specifikt ponny
Bedömningen är öppen och avelsvärderingsgrundande för 3-åriga ponnyer med raskod tillhörande SPAF, dvs registrerad i svensk rasförening vid anmälan med någon av raskoderna 30 (gotlandsruss), 33 (connemara), 34 & 39 (new forest), 35 (welsh ponny, sekt B), 36 (welsh mountain, sekt A), 37 (welsh cob, sekt D), 40 (dartmoor), 41 (exmoor), 42 (welsh ponny av cobtyp, sekt C), 43 & 93& 99 (svensk ridponny), 85 (anglo welsh), 87 (welsh partbred) max mankhöjd 148 cm. Hästar (dvs. över 148 cm) med någon av ovanstående raskoder ska beredas plats för bedömning. Dock äger Welsh Cob (raskod37) med mankhöjd över 148 cm rätt att placeras men då i en klass för sig. De riksomfattande register-och stambokförande föreningarna som är medlemmar i SPAF har beslutat att organisera dessa bedömningar för ponnyer som är registrerade i särskild stambok inom dessa föreningar i syfte att förbättra respektive ras. De register- och stambokförande föreningarna har uppdragit till SPAF att arrangera och samordna dessa bedömningar. Länk till SPAF:s råd och anvisningar http://www.spaf.info/

Propositioner:
Proposition SWB Unghästbedömning 
Proposition Ponny 3-årstest
Proposition Ponny kvalitetsbedömning 

Övriga raser kan anmäla för deltagande (under förutsättning att domaren kan åta sig att döma aktuell ras - arrangören stämmer av detta med domaren). Plats tilldelas i mån av plats efter ordinarie anmälningstids utgång och deltagande sker utom tävlan (inget skriftligt omdöme lämnas).

Anmälan sker i Tävlingsdatabasen (TDB) fr.o.m. måndag 1 april 2019 klockan 18.00.

 

Tips och råd inför bedömningen  --->  https://www.youtube.com/playlist?list=PLH-OKET1dGFIr6McRLrDcHuHsuzUP7ZqZ