10.jpg

Visningsklasser

Norrbottens Hästavelsförening i samarbete med Rånebygdens Ridklubb

Inbjuder till visningsklasser på Rånebygdens Ridklubb 2024-06-09
-för både ungdomar och vuxna

länk till ---> Proposition

Unghästbedömning SWB samt 3-årstest och kvalitets för Ponny 2024

 

 

Bedömningen arrangeras lördag den 1 juni, på Gunnaräng Ridsportsanläggning, Luleå

Bedömningen öppnar för anmälan måndag den 1 april 2024 klockan 18.00 (begränsat antal platser).

 

SWB Unghästbedömning arrangeras enligt följande:

Unghästtest för 3-4-åriga hästar är ett test där hästens exteriör, gångarter och hoppförmåga blir bedömd och beskriven. Vid det exteriöra momentet visas hästen vid hand, och vid gångartsmomentet både i frihet och vid hand. Alla deltagande hästar visas i samma moment och på samma sätt. 4-åringar genomför testet på precis samma sätt som 3-åringar och följer samma regelverk. 3-åringar kan kvala till 3-årschampionatet vid SWB Equestrian Week från testet. 4-åringar kan inte kvala till årgångsfinal från Unghästtestet. Både 3- och 4-åringar kan dock få diplom och resultatet ligger till grund för avelsindex. För ston kan resultatet användas för att meritera till Prestationsklass för både 3- och 4-åringar. Alla detaljer om Unghästtestet finns i bedömningsreglementet för unghästtest.

Nyhet för 2024 är bl.a.att Ridprovet inte längre är obligatoriskt för att erhålla diplom - läs mer här om förändringarna.

Ridhästtest för 4-åriga hästar samt 5-åriga ston som haft föl som 4-åring är ett test där hästens exteriör, gångarter och hoppförmåga blir bedömd och beskriven. Om hästen tidigare visats vid Unghästtest (3-årstest t.o.m. 2018) som 3- eller 4-åring kan man välja vilket av de tre olika visningsalternativen vid Ridhästtestet man vill visa sin häst i. Vid det exteriöra momentet visas hästen vid hand och vid gångartsmomentet under ryttare. När det gäller hoppmomentet kan ägaren (vid anmälan) välja om hästen ska visas i löshoppning eller under ryttare. De tre visningsalternativen vid Ridhästtest:
1.    Allsidigt; Öppet för alla hästar – Mankhöjdsmätning och ID-kontroll – Exteriörbedömning – Gångarter under ryttare – Löshoppning/Hoppning under ryttare (valfritt vilket)
2A. Hoppning; Endast för hästar som genomfört SWBs Unghästtest samt äldre hästar i ”Öppen klass” – Mankhöjdsmätning och ID-kontroll – Exteriörbedömning – Hoppning under ryttare
2B. Gångarter; Endast för hästar som genomfört SWBs Unghästtest samt äldre hästar i ”Öppen klass” – Mankhöjdsmätning och ID-kontroll – Exteriörbedömning – Gångarter under ryttare

Observera: Om häst deltar i alternativ 2A eller 2B utan att ha genomfört SWBs unghästtest senast under samma bedömningssäsong kommer resultatet från Ridhästtestet att ogiltigförklaras.

För att kunna kvala till årgångsfinal, årgångsfinal i hoppning ska hästen dock visas under ryttare. I anslutning till Ridhästtest finns också ”Öppen klass”, där äldre hästar får delta i valfritt visningsalternativ. Alla detaljer om Ridhästtestet finns i bedömningsreglementet för ridhästtest.

 

SPAF 3-årstest och Kvalitetsbedömning arrangeras enligt följande:

Treårstest med syfte är att se hästens anlag och förmåga, d.v.s. fungera som en varudeklaration. 3-årstestet för ponnyer följer till stora delar den som ligger till grund för ridhästar. Resultat från 3-årstestet blir ett värdefullt instrument vid uppläggningen av ponnyns fortsatta träning, oberoende av poäng och lämplighet för olika discipliner. Resultaten ger dessutom underlag för kommande avkommebedömning av hingstar och ston. Är öppen och avelsvärderingsgrundande för 3-åriga ponnyer med raskod tillhörande SPAF, d.v.s. registrerad i svensk rasförening. Mer information finns i bedömningsreglementet för treårstest.

Kvalitetsbedömning med syfte är att se hästens anlag och hälsotillstånd, d.v.s. fungera som en varudeklaration. Kvalitetsbedömning för ponnyer följer till stora delar den som ligger till grund för ridhästar. Resultat  från kvalitetsbedömning blir ett värdefullt instrument vid uppläggningen av ponnyns fortsatta träning, oberoende av poäng och lämplighet för olika discipliner. Resultaten ger dessutom underlag för kommande avkommebedömning av hingstar och ston. Bedömningen är öppen och avelsvärderingsgrundande för ponnyer med raskod tillhörande SPAF, d.v.s. registrerad i svensk rasförening, och indelas enligt följande åldersindelning;
Klass I  4-åriga ston, hingstar och valacker, 5-åriga ston som har eller haft föl (ska styrkas med reg. bevis eller betäckningsrapport)
Klass II 5-åriga ston, hingstar och valacker, 6-åriga ston som haft föl. Får inte ha startat kvalitetsbedömning tidigare.
Mer information finns i bedömningsreglementet för kvalitetsbedömning

De riksomfattande register- och stambokförande föreningarna som är medlemmar i SPAF har beslutat att organisera dessa bedömningar för ponnyer som är registrerade i särskild stambok inom dessa föreningar i syfte att förbättra respektive ras. De register- och stambokförande föreningarna har uppdragit till SPAF och dess Ungponnygrupp att arrangera och samordna dessa bedömningar

 

Propositioner

 

Tips och råd inför bedömningen  --->  SWB Unghästtest för 3-åringar - YouTube

 

Fölbedömning och exteriörbedömning av 1- och 2-åriga hästar samt ston 2023

 

 

Lördag den 26 augusti 2023 på Luleå Ridklubb arrangeras Fölbedömning och Exteriörbedömning av 1- och 2-åriga hästar samt ston.

Regionalt fölchampionat anordnas samma dag för kvalificerade föl (hoppföl lägst 22,5 poäng och gångartsföl lägst 23 poäng).

Proposition: Fölbedömning och Exteriörbedömning av 1- och 2-åriga hästar samt ston

Anmälan via TDB https://tdb.ridsport.se/meetings/70356 

 

 

 

 

Unghästbedömning SWB samt 3-årstest och kvalitets för Ponny 2023

 

 

Bedömningen arrangeras lördag den 10 juni, på Gunnaräng Ridsportsanläggning, Luleå

Bedömningen öppnar för anmälan måndag den 10 april 2023 klockan 18.00 (begränsat antal platser).

 

SWB Unghästbedömning arrangeras enligt följande:

Unghästtest för 3-4-åriga hästar är ett test där hästens exteriör, gångarter och hoppförmåga blir bedömd och beskriven. Vid det exteriöra momentet visas hästen vid hand, och vid gångartsmomentet både i frihet och vid hand. Alla deltagande hästar visas i samma moment och på samma sätt. 4-åringar genomför testet på precis samma sätt som 3-åringar och följer samma regelverk. 3-åringar kan kvala till 3-årschampionatet vid SWB Equestrian Week från testet. 4-åringar kan inte kvala till årgångsfinal från Unghästtestet. Både 3- och 4-åringar kan dock få diplom och resultatet ligger till grund för avelsindex. För ston kan resultatet användas för att meritera till Prestationsklass för både 3- och 4-åringar. Alla detaljer om Unghästtestet finns i bedömningsreglementet för unghästtest.

Ridhästtest för 4-åriga hästar samt 5-åriga ston som haft föl som 4-åring är ett test där hästens exteriör, gångarter och hoppförmåga blir bedömd och beskriven. Om hästen tidigare visats vid Unghästtest (3-årstest t.o.m. 2018) som 3- eller 4-åring kan man välja vilket av de tre olika visningsalternativen vid Ridhästtestet man vill visa sin häst i. Vid det exteriöra momentet visas hästen vid hand och vid gångartsmomentet under ryttare. När det gäller hoppmomentet kan ägaren (vid anmälan) välja om hästen ska visas i löshoppning eller under ryttare. De tre visningsalternativen vid Ridhästtest:
1.    Allsidigt; Öppet för alla hästar – Mankhöjdsmätning och ID-kontroll – Exteriörbedömning – Gångarter under ryttare – Löshoppning/Hoppning under ryttare (valfritt vilket)
2A. Hoppning; Endast för hästar som genomfört SWBs Unghästtest samt äldre hästar i ”Öppen klass” – Mankhöjdsmätning och ID-kontroll – Exteriörbedömning – Hoppning under ryttare
2B. Gångarter; Endast för hästar som genomfört SWBs Unghästtest samt äldre hästar i ”Öppen klass” – Mankhöjdsmätning och ID-kontroll – Exteriörbedömning – Gångarter under ryttare

Observera: Om häst deltar i alternativ 2A eller 2B utan att ha genomfört SWBs unghästtest senast under samma bedömningssäsong kommer resultatet från Ridhästtestet att ogiltigförklaras.

För att kunna kvala till årgångsfinal, årgångsfinal i hoppning ska hästen dock visas under ryttare. I anslutning till Ridhästtest finns också ”Öppen klass”, där äldre hästar får delta i valfritt visningsalternativ. Alla detaljer om Ridhästtestet finns i bedömningsreglementet för ridhästtest.

 

SPAF 3-årstest och Kvalitetsbedömning arrangeras enligt följande:

Treårstest med syfte är att se hästens anlag och förmåga, d.v.s. fungera som en varudeklaration. 3-årstestet för ponnyer följer till stora delar den som ligger till grund för ridhästar. Resultat från 3-årstestet blir ett värdefullt instrument vid uppläggningen av ponnyns fortsatta träning, oberoende av poäng och lämplighet för olika discipliner. Resultaten ger dessutom underlag för kommande avkommebedömning av hingstar och ston. Är öppen och avelsvärderingsgrundande för 3-åriga ponnyer med raskod tillhörande SPAF, d.v.s. registrerad i svensk rasförening. Mer information finns i bedömningsreglementet för treårstest.

Kvalitetsbedömning med syfte är att se hästens anlag och hälsotillstånd, d.v.s. fungera som en varudeklaration. Kvalitetsbedömning för ponnyer följer till stora delar den som ligger till grund för ridhästar. Resultat  från kvalitetsbedömning blir ett värdefullt instrument vid uppläggningen av ponnyns fortsatta träning, oberoende av poäng och lämplighet för olika discipliner. Resultaten ger dessutom underlag för kommande avkommebedömning av hingstar och ston. Bedömningen är öppen och avelsvärderingsgrundande för ponnyer med raskod tillhörande SPAF, d.v.s. registrerad i svensk rasförening, och indelas enligt följande åldersindelning;
Klass I  4-åriga ston, hingstar och valacker, 5-åriga ston som har eller haft föl (ska styrkas med reg. bevis eller betäckningsrapport)
Klass II 5-åriga ston, hingstar och valacker, 6-åriga ston som haft föl. Får inte ha startat kvalitetsbedömning tidigare.
Mer information finns i bedömningsreglementet för kvalitetsbedömning

De riksomfattande register- och stambokförande föreningarna som är medlemmar i SPAF har beslutat att organisera dessa bedömningar för ponnyer som är registrerade i särskild stambok inom dessa föreningar i syfte att förbättra respektive ras. De register- och stambokförande föreningarna har uppdragit till SPAF och dess Ungponnygrupp att arrangera och samordna dessa bedömningar

 

Propositioner

 

Tips och råd inför bedömningen  --->  SWB Unghästtest för 3-åringar - YouTube

 

Ponny- och hästutställning 2022

Norrbottens Hästavelsförening inbjuder till ponny- och hästutställning 2022

Utställningen arrangeras söndag den 20 november 2022, på Rånebygdens Ridklubb.

Katalog: 2022 Katalog Utställning NHAF  

Följande rasföreningar har svarat att utställningens resultat är officiellt och kommer därmed att registreras i Blå Basen (listan uppdateras löpande):
Ardenner, Angloarabiskt fullblod, Clydesdale, Connemara, Dartmoor, Exmoor, Fjordhäst (24), Gotlandsruss, Haflinger, Kigermustang, Lipizzaner, Morganhäst, New Forest, Rysk basjkir, Shetlandsponny, Shire, Svensk Ridponny, Welsh Mountain, Welshponny, Welshponny av Cobtyp, Welsh Cob, Welsh partbred och Anglo Welsh (uppdaterad 2022-10-21)  [Welsh ej Kvalistetsboksvisning)

 

Tips och råd!
Här finns information om att visa häst vid hand. http://svehast.se/bedomningar/sommarpremiering/att-visa-hast/ 

Deltagande ponnyer och hästar, utom årsföl vid sidan av moder, skall ha giltig vaccination (enligt SvRF:s regelverk). Stickprovskontroll av vaccination kan förekomma under utställningsdagen. Tänk på att kontrollera din hästs vaccinationsstatus och eventuellt åtgärda genom vaccination i god tid för att undvika sent startförbud. Se gällande regler på https://www.ridsport.se/tavling/Smittinfo/Vaccinationer.

Anmälningsavgiften betalas till föreningens plusgiro 8391524-9, och ska vara föreningen till handa senast 2022-10-30, i annat fall räknas anmälan som efteranmälan och ytterligare 100 kr tillkommer i avgift. Efteranmälningar tas emot i mån av plats med förhöjd avgift. Skriv tydligt vad betalningen avser!

Anmälan senast 2022-10-30 enligt anvisningar i proposition.

Proposition:
Proposition ponny- och hästutställning

Proposition visningsklass

 

Häst vid hand - anvisningar för visningsklass

 

Fölbedömning och exteriörbedömning av 1- och 2-åriga hästar samt ston 2022

 

 

Lördag den 27 augusti 2022 på Luleå Ridklubb arrangeras Fölbedömning och Exteriörbedömning av 1- och 2-åriga hästar samt ston.

Regionalt fölchampionat anordnas samma dag för kvalificerade föl (hoppföl lägst 22,5 poäng och gångartsföl lägst 23 poäng).

Proposition: Fölbedömning och Exteriörbedömning av 1- och 2-åriga hästar samt ston

Anmälan via TDB https://tdb.ridsport.se/meetings/63615 

Katalog: Katalog Luleå 2022 Premiering

 

 

 

Visningsklass för ungdomar 2022

Söndag den 12 juni, med första start 14.00, arrangeras Visningsklass för ungdomar.

Plats: Rånebygdens  Ridklubb

Proposition

Varmt välkomna!!!

SWB Utbildningskväll

SWB tillsammans med Norrbottens Hästavelsförening i samarbete med Bodens Ridklubb bjuder in till en utbildningskväll torsdag den 28 april på Bodens Ridanläggning i Boden.

Välkommen på en kväll där du kan se hur ett unghästtest praktiskt går till samtidigt som du får höra hur SWBs domare dömer och vad de vill se av hästarna som visas. Vi kommer förklara varför unghästtesterna är så viktiga i avelsarbetet och hur du kan använda SWBs statistik för att få information om ston, hingstar och deras avkommor.

Vi välkomnar:

  • Du som har en unghäst som skall visas på Unghästtest
  • Du som funderar på att ta föl
  • Tävlingsryttare som vill veta mer om SWB:s Unghästtest
  • Alla som är intresserade av och vill veta mer om Unghästtest och SWB:s avelsarbete

Fritt inträde!

Obligatorisk föranmälan senast 23 april via denna länk:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-_XV5w1sRv1IMlRjoKoEAB4nYErJYJrFJCU2GqY_AeJLk5g/viewform?usp=sf_link

Samling i cafeterian 17.00

 

Preliminärt program:

17.00-18.00 Presentation om SWB – varför har vi unghästtest och vilken information
finns att tillgå om ston, hingstar och deras avkommor?
18.20-20.00 Samling i ridhus för praktiska moment tillsammans med
SWB-domare Harald Jönsson.

 

Unghästbedömning SWB samt 3-årstest och kvalitets för Ponny 2022

 

 

Bedömningen arrangeras fredag den 26 augusti (eftermiddag/kväll), på Luleå Ridanläggning.

Bedömningen öppnar för anmälan torsdag den 1 maj 2022 klockan 18.00 (begränsat antal platser).

 

SWB Unghästbedömning arrangeras enligt följande:

Unghästtest för 3-4-åriga hästar är ett test där hästens exteriör, gångarter och hoppförmåga blir bedömd och beskriven. Vid det exteriöra momentet visas hästen vid hand, och vid gångartsmomentet både i frihet och vid hand. Alla deltagande hästar visas i samma moment och på samma sätt. 4-åringar genomför testet på precis samma sätt som 3-åringar och följer samma regelverk. 3-åringar kan kvala till 3-årschampionatet vid SWB Equestrian Week från testet. 4-åringar kan inte kvala till årgångsfinal från Unghästtestet. Både 3- och 4-åringar kan dock få diplom och resultatet ligger till grund för avelsindex. För ston kan resultatet användas för att meritera till Prestationsklass för både 3- och 4-åringar. Alla detaljer om Unghästtestet finns i bedömningsreglementet.

Ridhästtest för 4-åriga hästar samt 5-åriga ston som haft föl som 4-åring är ett test där hästens exteriör, gångarter och hoppförmåga blir bedömd och beskriven. Om hästen tidigare visats vid Unghästtest (3-årstest t.o.m. 2018) som 3- eller 4-åring kan man välja vilket av de tre olika visningsalternativen vid Ridhästtestet man vill visa sin häst i. Vid det exteriöra momentet visas hästen vid hand och vid gångartsmomentet under ryttare. När det gäller hoppmomentet kan ägaren (vid anmälan) välja om hästen ska visas i löshoppning eller under ryttare. De tre visningsalternativen vid Ridhästtest:
1.    Allsidigt; Öppet för alla hästar – Mankhöjdsmätning och ID-kontroll – Exteriörbedömning – Gångarter under ryttare – Löshoppning/Hoppning under ryttare (valfritt vilket)
2A. Hoppning; Endast för hästar som genomfört SWBs Unghästtest samt äldre hästar i ”Öppen klass” – Mankhöjdsmätning och ID-kontroll – Exteriörbedömning – Hoppning under ryttare
2B. Gångarter; Endast för hästar som genomfört SWBs Unghästtest samt äldre hästar i ”Öppen klass” – Mankhöjdsmätning och ID-kontroll – Exteriörbedömning – Gångarter under ryttare

Observera: Om häst deltar i alternativ 2A eller 2B utan att ha genomfört SWBs unghästtest senast under samma bedömningssäsong kommer resultatet från Ridhästtestet att ogiltigförklaras.

För att kunna kvala till årgångsfinal, årgångsfinal i hoppning ska hästen dock visas under ryttare. I anslutning till Ridhästtest finns också ”Öppen klass”, där äldre hästar får delta i valfritt visningsalternativ. Alla detaljer om Ridhästtestet finns i bedömningsreglementet.

 

SPAF 3-årstest och Kvalitetsbedömning arrangeras enligt följande:

Treårstest med syfte är att se hästens anlag och förmåga, d.v.s. fungera som en varudeklaration. 3-årstestet för ponnyer följer till stora delar den som ligger till grund för ridhästar. Resultat från 3-årstestet blir ett värdefullt instrument vid uppläggningen av ponnyns fortsatta träning, oberoende av poäng och lämplighet för olika discipliner. Resultaten ger dessutom underlag för kommande avkommebedömning av hingstar och ston. Är öppen och avelsvärderingsgrundande för 3-åriga ponnyer med raskod tillhörande SPAF, d.v.s. registrerad i svensk rasförening. 

Kvalitetsbedömning med syfte är att se hästens anlag och hälsotillstånd, d.v.s. fungera som en varudeklaration. Kvalitetsbedömning för ponnyer följer till stora delar den som ligger till grund för ridhästar. Resultat  från kvalitetsbedömning blir ett värdefullt instrument vid uppläggningen av ponnyns fortsatta träning, oberoende av poäng och lämplighet för olika discipliner. Resultaten ger dessutom underlag för kommande avkommebedömning av hingstar och ston. Bedömningen är öppen och avelsvärderingsgrundande för ponnyer med raskod tillhörande SPAF, d.v.s. registrerad i svensk rasförening, och indelas enligt följande åldersindelning;
Klass I  4-åriga ston, hingstar och valacker, 5-åriga ston som har eller haft föl (ska styrkas med reg. bevis eller betäckningsrapport)
Klass II 5-åriga ston, hingstar och valacker, 6-åriga ston som haft föl. Får inte ha startat kvalitetsbedömning tidigare.

De riksomfattande register- och stambokförande föreningarna som är medlemmar i SPAF har beslutat att organisera dessa bedömningar för ponnyer som är registrerade i särskild stambok inom dessa föreningar i syfte att förbättra respektive ras. De register- och stambokförande föreningarna har uppdragit till SPAF och dess Ungponnygrupp att arrangera och samordna dessa bedömningar

 

Propositioner

 

Tips och råd inför bedömningen  --->  SWB Unghästtest för 3-åringar - YouTube

 

Ponny- och hästutställning 2021

Norrbottens Hästavelsförening inbjuder till ponny- och hästutställning 2021

Utställningen arrangeras söndag den 14 november 2021, på Luleå Ridklubb (OBS! ändrad bedömningsplatsRånebygdens Ridklubb.

Följande rasföreningar har svarat att utställningens resultat är officiellt och kommer därmed att registreras i Blå Basen:
Amerikansk Curly, Amerikansk Miniatyrhäst, Ardenner, Claydesdale, Connemara, Dartmoor, Exmoor, Fjordhäst, Gotlandsruss, Haflinger, Irish Cob, Kaspisk häst, Kigermustang, Lipizzaner, Morgan, New Forest, Rysk Basjkir, Shagya-Arab, Shetlandsponny, Shire, Svensk Ridponny, Welsh (alla sektioner).

Katalog:

Utställningskatalog för nedladdning (OBS! ny version publicerad 2021-11-13 på grund anläggningsbytet till Luleå Ridklubb)

  

Tips och råd!
Här finns information om att visa häst vid hand. http://svehast.se/bedomningar/sommarpremiering/att-visa-hast/ 

Deltagande ponnyer och hästar, utom årsföl vid sidan av moder, skall ha giltig vaccination (enligt SvRF:s regelverk). Stickprovskontroll av vaccination kan förekomma under utställningsdagen. Tänk på att kontrollera din hästs vaccinationsstatus och eventuellt åtgärda genom vaccination i god tid för att undvika sent startförbud. Se gällande regler på https://www.ridsport.se/tavling/Smittinfo/Vaccinationer.

Anmälningsavgiften betalas till föreningens plusgiro 8391524-9, och ska vara föreningen till handa senast 2021-10-24, i annat fall räknas anmälan som efteranmälan och ytterligare 100 kr tillkommer i avgift. Efteranmälningar tas emot i mån av plats med förhöjd avgift. Skriv tydligt vad betalningen avser!

Anmälan senast 2021-10-24 enligt anvisningar i proposition.

Proposition:
Proposition ponny- och hästutställning

Proposition visningsklass

 

Häst vid hand - anvisningar för visningsklass

 

Unghäst- /ungponnybedömning 2021 - bildspel

Foto: Linnea Isaksson, Follow the Sun Photography