Unghästtest SWB samt 3-årstest och kvalitets för Ponny 2018

 

 

Norrbottens Hästavelsförening inbjuder till Unghästtest SWB samt 3-årstest och kvalitets för Ponny 2018

Bedömningen arrangeras söndag den 10 juni 2018, i samarbete med Bodens Ridklubb, och är öppen för SWB-anslutna hästar samt ponny (OBS endast raskoder med lämnad domardispens - se propositioner längre ned).

Bedömningen öppnar för anmälan tisdag den 10 april 2018 klockan 18.00 (begränsat antal platser). 

Unghästtest arrangeras enligt följande:
3-årstest, där hästarnas exteriör, gångarter och hoppförmåga bedöms och beskrivs. Hästen visas vid hand och i frihet. Till testet hör också ett frivilligt ridprov. Fr.o.m. 2018 är 3-årstestet också öppet för 4-åriga hästar som inte bedömts som 3-åringar.

4-årstest (tidigare Kvalitets), där hästarnas exteriör, gångarter och hoppförmåga bedöms och beskrivs. Hästen visas vid hand vid det exteriöra momentet och under ryttare vid gångartsmomentet. När det gäller hoppmomentet kan ägaren välja om hästen ska visas i löshoppning eller under ryttare. För att kunna kvala till årgångsfinal i hoppning ska hästen dock visas under ryttare. 4-årstestet är också öppet för 5-åriga fölston som fått föl som 4-åring. I anslutning till 4-årstest finns också ”Öppen klass”, där äldre hästar får delta.

Specifikt ponny
Bedömningen är öppen och avelsvärderingsgrundande för 3-åriga ponnyer med raskod tillhörande SPAF, dvs registrerad i svensk rasförening vid anmälan med någon av raskoderna 30 (gotlandsruss), 33 (connemara), 34 & 39 (new forest), 35 (welsh ponny, sekt B), 36 (welsh mountain, sekt A), 37 (welsh cob, sekt D), 40 (dartmoor), 41 (exmoor), 42 (welsh ponny av cobtyp, sekt C), 43 & 93& 99 (svensk ridponny), 85 (anglo welsh), 87 (welsh partbred) max mankhöjd 148 cm. Hästar (dvs. över 148 cm) med någon av ovanstående raskoder ska beredas plats för bedömning. Dock äger Welsh Cob (raskod37) med mankhöjd över 148 cm rätt att placeras men då i en klass för sig. De riksomfattande register-och stambokförande föreningarna som är medlemmar i SPAF har beslutat att organisera dessa bedömningar för ponnyer som är registrerade i särskild stambok inom dessa föreningar i syfte att förbättra respektive ras. De register-och stambokförande föreningarna har uppdragit till SPAF att arrangera och samordna dessa bedömningar. Länk till SPAF:s råd och anvisningar http://www.spaf.info/

Propositioner:
Proposition SWB Unghästtest
Proposition Ponny 3-årstest
Proposition Ponny kvalitetsbedömning 

Övriga raser kan anmäla för deltagande (under förutsättning att domaren kan åta sig att döma aktuell ras - arrangören stämmer av detta med domaren). Plats tilldelas i mån av plats efter ordinarie anmälningstids utgång och deltagande sker utom tävlan (inget skriftligt omdöme lämnas).

Anmälan sker i Tävlingsdatabasen (TDB) fr.o.m. tisdag 10 april 2018 klockan 18.00.

 

Tips och råd inför bedömningen  --->  https://www.youtube.com/playlist?list=PLH-OKET1dGFIr6McRLrDcHuHsuzUP7ZqZ